PFA
SK Dyn. Č. Budějovice B

9. kolo, Ne 1.10.2023 16:00

PFA2
SK Dyn. Č. Budějovice ..1

PFA

8. kolo, So 23.9.2023 10:15

FK Loko Vltavín1
PFA1

FK Králův Dvůr

7. kolo, Ne 17.9.2023 16:30

PFA3
FK Králův Dvůr1

PFA

6. kolo, Ne 10.9.2023 10:15

FK Admira Praha1
PFA3

FK Viktoria Žižkov

2. kolo, St 6.9.2023 17:00

PFA1
FK Viktoria Žižkov6

Sokol Hostouň

5. kolo, Ne 3.9.2023 17:00

PFA1
Sokol Hostouň2

PFA

4. kolo, Ne 27.8.2023 10:15

SK Slavia Praha B1
PFA0

TJ Jiskra Domažlice

3. kolo, Ne 20.8.2023 17:00

PFA2
TJ Jiskra Domažlice1

PFA

1. kolo, St 16.8.2023 18:00

FK Benešov1
PFA2

PFA

2. kolo, Ne 13.8.2023 17:00

FC Táborsko akademie4
PFA5

FK Robstav

10. kolo, Ne 08.10 16:00

PFA
FK Robstav

PFA

11. kolo, Ne 15.10 10:30

FC Viktoria Plzeň B
PFA

FC Slavia Karlovy Vary

12. kolo, Ne 22.10 15:30

PFA
FC Slavia Karlovy Vary

PFA

13. kolo, Ne 29.10 10:15

FK Dukla Praha B
PFA

FK Motoret Praha

14. kolo, Ne 05.11 14:00

PFA
FK Motoret Praha

PFA

15. kolo, Ne 12.11 10:15

Bohemins Praha 1905 B
PFA

Historie

 

 

 

 

 

HISTORIE KLUBU

2009 - 2022

Historie PFA

Od nápadu ke vzniku

Prvotní myšlenka na vznik Povltavské fotbalové akademie se zrodila v hlavě Zbyňka Busty počátkem roku 2009. Jako inspirace sloužil vznik podobných mládežnických akademií v jiných regionech (konkrétně ve Šluknovském výběžku). Zprvu nebylo jasné, zda v podmínkách místního regionu, kde panovala vzájemná rivalita mezi jednotlivými kluby, bude tato myšlenka realizovatelná. Aktuální situace v mládežnických kategoriích jednotlivých klubů regionu však vedla zastánce projektu k tomu, že se pokusí projekt připravit a realizovat. V podmínkách zdejších malých „vesnických“ klubů bylo velmi obtížné sestavit a udržet funkční družstva mládeže a to zejména v kategoriích starších žáků a dorostu. Tyto kategorie již hrají systémem 10+1 a k založení takového družstva je zapotřebí mít k dispozici minimálně 15 – 20 dětí v dané věkové skupině.

Prvotní jednání se uskutečnilo na jaře roku 2009 a to za účasti předsedů klubů a starostů obcí Davle, Hvozdnice a Měchenice. Na tomto jednání získal projekt akademie jednoznačnou podporu, podařilo se odstranit zásadní rozpory a vzniku PFA nic nebránilo. Samozřejmě zakládající členové podstupovali možné riziko, že projekt nakonec skončí neúspěchem. K založení Povltavské fotbalové akademie tak došlo v květnu 2009. Za sídlo byla zvolena ZŠ v Davli, kterou navštěvovala naprostá většina dětí z regionu a tudíž potenciálních hráčů. Klub se stal členem ČSTV a ČMFS a již v soutěžním ročníku 2009/2010 nastoupila družstva starší a mladší přípravky do Okresního přeboru Prahy-západ.

 

Sportovní činnost

            Začátek fungování nového klubu se vydařil a v první sezóně družstvo starší přípravky v Okresním přeboru zvítězilo a družstvo mladší přípravky obsadilo druhé místo. V dalších letech byla do soutěží postupně zařazována družstva dalších věkových kategorií a v roce 2015 již byly družstvy Povltavské fotbalové akademie obsazeny soutěže ve všech mládežnických věkových kategoriích. V soutěžním ročníku 2013/2014 družstvo starších žáků vyhrálo středočeský krajský přebor, 18.6.2014 klub obdržel od FAČR licenci SpSM (Sportovní středisko mládeže) a nic tak nebránilo tomu, aby žákovská družstva Povltavské fotbalové akademie nastoupila v ročníku 2014/2015 v České žákovské lize (nejvyšší soutěž dané kategorie v republice). Účast v nejvyšší soutěži byla podmíněna, kromě plnění přísných licenčních podmínek, sestavením celkem 4 družstev v kategoriích U15 – U12. V žákovské lize působila naše družstva celkem tři roky, během nichž se utkala s takovými soupeři jako Sparta, Slavia, Bohemians, Dukla, Viktoria Plzeň, Příbram. Mladší žáci (U13, U12) pak nastoupili v nejvyšší soutěži ještě v soutěžním ročníku 2020/2021. Bohužel kvůli epidemii nemoci COVID-19 se tento soutěžní ročník nedohrál, což nás mohlo velmi mrzet, protože v době přerušení soutěže bylo naše družstvo U13 v jejím čele.

            Hráči Povltavské fotbalové akademie se postupně stali rovněž základem okresních reprezentačních výběrů Prahy-západ, jejichž největším úspěchem bylo vítězství výběru U11 v krajském finále Meziokresní soutěže v roce 2019. Dominantní postavení mládeže klubu v rámci okresu se projevilo i získáním statutu Okresního SpSM, který FAČR udělil Povltavské fotbalové akademii v roce 2020.

            Na kvalitě hráčů Povltavské fotbalové akademie participovala i ZŠ Davle. Výběr školy sestavený z hráčů Povltavské fotbalové akademie v roce 2012 vyhrál nejen okresní, ale i krajské finále školního poháru Mc Donald’s Cup, a v celostátním finále nakonec obsadil 2. místo mezi školami z celé republiky.

            Je jasné, že trvalé udržení kvality jednotlivých družstev lze zajistit pouze neustálým doplňováním členské základny a to zejména v nejmladší věkové kategorii. Samozřejmostí tak jsou pravidelné nábory nových hráčů již ve věku 5 – 6 let. Ti se v případě trvalého zájmu zapojí do činnosti minipřípravky a postupně se každý rok posouvají do další věkové kategorie.

 

Spojení klubů

            V roce 2020 došlo v historii Povltavské fotbalové akademie k dalšímu zlomovému bodu. Na základě dohody klubů Hvozdnice, Měchenice a Štěchovice byla práva k soutěžím dospělých hrajících těmito kluby postoupena Povltavské fotbalové akademii. V praxi to znamenalo, že z čistě mládežnického klubu se stal plnohodnotný klub, jehož A družstvo

dospělých hraje Českou fotbalovou ligu, B družstvo Krajský přebor a C družstvo Okresní přebor. K tomuto kroku vedla řada zejména praktických důvodů. Tělovýchovná jednota Štěchovice by nebyla schopna dostát povinnosti zařadit do soutěží pět družstev mládeže, což je podmínkou pro start v ČFL. Spojení je praktické zejména pro dorostence, kteří tak mohou nastupovat mimo svou věkovou kategorii i v soutěžích dospělých, což může pozitivně ovlivnit jejich další rozvoj a růst.

            Vznikl tak bezkonkurenčně největší fotbalový klub na okrese, který má v soutěžích zapojena 3 družstva dospělých a 10 družstev mládeže. S tím se výrazně navýšily nároky na administrativu spojené s provozem tak velkého klubu. Zároveň se v těžké době, ovlivněné epidemií COVID-19, zjednodušila situace družstev v krajském a okresním přeboru, které mohou díky spojení nejen využívat ve svých utkáních dorostence, ale mohou si i vzájemně vypomáhat dospělými hráči.

 

Personální obsazení

            Fungování klubu se neobejde bez práce řady funkcionářů a trenérů, kteří zabezpečují každodenní chod klubu z hlediska sportovního i administrativního. Předsedou klubu, na němž leží největší tíha při rozhodování o fungování klubu, je již od jeho vzniku František Fafejta. Výkonný výbor pracuje ve složení: František Fafejta (předseda), Michal Fafejta (místopředseda), Lukáš Mráz (jednatel), Václav Bartásek, Karel Pražák, Martin Cienciala, Karel Holešta, Karel Samek, Miloslav Tichý. Základem pro fungování klubu je osoba sekretáře, který zajišťuje jeho každodenní chod, komunikaci s dalšími subjekty a veškerou administrativu. Na tomto postu se postupně vystřídali Aleš Chaloupka (2009 – 2015), Adéla Krausová (2015 – 2018), Lukáš Mráz (od r. 2019).

            Pro zajištění sportovní činnosti, zejména dostatečného sportovního růstu mládeže, je nezbytná činnost kvalifikovaných trenérů. Na zajištění dostatečného počtu trenérů s odpovídající kvalifikací u družstev mládeže je kladen důraz již od vzniku klubu. Kromě realizačních týmů družstev dospělých tak v klubu působí u mládežnických celků 17 kvalifikovaných trenérů, kteří jsou držiteli příslušných trenérských licencí: Karel Holešta, Miloš Kotrba, František Fafejta (starší dorost), Michal Fafejta, Jiří Hajnal (mladší dorost), Lukáš Mráz, Viktor Müller (starší žáci), David Klas, Václav Sladký, Jindřich Neumann (mladší žáci), Pavel Ševčík, Petr Zima (starší přípravka), Daniel Žemlička, Martin Kotáb, Rudolf Weyda, Vladimír Kunc, Matyáš Mrázek (mladší přípravka a minipřípravka).

            Základem klubu jsou samozřejmě samotní hráči, kteří se účastní tréninkového procesu, pravidelných soustředění a samotných přípravných i soutěžních utkání. Povltavská fotbalová akademie eviduje 80 hráčů v kategorii dospělých a 150 hráčů v kategoriích mládeže (od mladší přípravky až po starší dorost). V kategorii minipřípravky, která ještě nehraje oficiální soutěže, eviduje klub dalších 40 nejmenších fotbalistů.

 

Finance

            K zabezpečení fungování klubu velikosti Povltavské fotbalové akademie je zapotřebí velké množství finančních prostředků. Klub naštěstí může využívat bezplatně sportovní zázemí všech spřátelených klubů, což představuje výraznou finanční úsporu. I tak jsou náklady k zajištění sportovní činnosti všech družstev vysoké a přesahují částku milion korun.

            Finanční prostředky jsou získávány především z členských příspěvků, dotací a sponzorských darů. Pokud se týká dotací, klub využívá veškeré dostupné dotační programy od NSA, střešních organizací (ČUS, FAČR), státní správy i samosprávy. Nemalou měrou se na dotacích podílí obce v regionu (Davle, Hvozdnice, Měchenice). Pokud se týká sponzorských darů, na nich se kromě drobných sponzorů podílí zejména hlavní „mecenáš“ klubu pan Karel Pražák, který vždy, zejména v nejtěžších dobách, klub finančně podpořil a zajistil jeho další fungování.

 

Výhled do budoucnosti

            Provoz klubu s počtem družstev Povltavské fotbalové akademie s sebou přináší značné nároky na infrastrukturu. I když klub může využívat k tréninkům i zápasům hřiště v Davli, Hvozdnici, Měchenicích i Štěchovicích, jejich zázemí není na takové úrovni, aby bylo možné myslet na další posun v úrovni soutěží. Velkým nedostatkem je rovněž skutečnost, že chybí hřiště s umělým povrchem pro odpovídající tréninky v zimním období a možnost sehrání utkání za nepříznivých klimatických podmínek. Naštěstí začíná nabývat reálných obrysů myšlenka stavby nového stadionu na Hvozdnici, který by měl kromě odpovídajícího zázemí, včetně posilovny, rehabilitace, restaurace, dostatečného počtu kabin i kanceláří obsahovat jedno travné hřiště a jedno hřiště s umělým povrchem.

            Pokud se podaří realizace stavby nového stadionu, bude dalším úkolem do budoucna větší profesionalizace jednotlivých činností, potřebných k zajištění řádného a bezproblémového fungování klubu na vyšší úrovni. Následně by bylo možné uvažovat i o posunu mládežnických družstev na vyšší, než jen krajskou úroveň.

Tabulka

1. Sokol Hostouň 9 18:8 25
2. SK Slavia Praha B 9 24:8 24
3. PFA 9 18:12 19
4. TJ Jiskra Domažlice 9 17:9 17
5. FK Admira Praha 9 14:19 15
6. FC Viktoria Plzeň B 9 19:17 13
7. SK Dyn. Č. Budějovice B 9 22:19 12
8. FC Písek 9 13:17 12
9. FK Dukla Praha B 9 14:20 12
10. Bohemins Praha 1905 B 9 16:16 11
11. FK Robstav 9 19:14 10
12. FC Táborsko akademie 9 18:19 9
13. FK Loko Vltavín 9 14:20 8
14. FK Motoret Praha 9 8:18 8
15. FK Králův Dvůr 9 12:19 6
16. FC Slavia Karlovy Vary 9 9:20 6

Kompletní tabulka

Počet návštěv: 119023
Posledních 30 dnů: 4577 | Posledních 7 dnů: 1040 | Poslední den: 143

© 2023 PFA | Všechna práva vyhrazena | povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne